top of page
LH-0527.jpg

Consto Holding

Consto Holding AS er morselskap for to selvstendig operative forretningsområder: Eiendomsutvikler Barlindhaug Eiendom AS og entreprenørkonsernet Consto som utfører bygg- og anleggsvirksomhet gjennom datterselskaper i Norge og Sverige.

Barlindhaug Eiendom

"Gode bygg er resultatet av innsikt, samarbeid, godt håndverk og lang erfaring med å bygge rundt mennesker".

Barlindhaug Eiendom er stolte over rommene vi har skapt gjennom 30 år, fra Svalbard i nord til Oslo i sør. Som en landsdekkende eiendomsutvikler med nordnorsk forankring fører vi prosjektene fra idé til overtagelse, og slipper dem aldri før alt er utført.

Vårt løfte er å skape gode bomiljøer for deg. Det legger vi vår stolthet i.

Barlindhaug Eiendom AS ble etablert for vel 30 år siden som et utspring fra Nord-Norges største rådgivingsselskap Barlindhaug Consult AS.

Vi lykkes ikke alene. Gode samarbeidspartnere med vilje til samfunnsutvikling har vært viktige nøkkelspillere hele veien. Derfor har vi alltid opptrådd redelig og nøkternt, fordi gjensidig tillit og ærlighet er en forutsetning for å skape langsiktige relasjoner.

Vi har bygget vår virksomhet stein på stein, med et ufravikelig fokus på å skape lønnsomhet, levere kvalitet og på å utvikle gode boligmiljøer. Derfor leverer vi gode bygg alle kan være stolte av for ettertiden.

David Jensen _jensenmedia-5797.jpg
NIC_5226.jpg

Consto

Vår modell å utvikle konsernet gjennom byggselskaper med ledelse og ansatte som har lokal markedskunnskap og tilhørighet. Consto er i dag det eneste entreprenørselskapet på byggsiden som er landsdekkende.

Constokonsernets bygg- og anleggsselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Vi har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto Sverige AB.

Ta kontakt med oss

Vi svarer gjerne på dine spørsmål!

Sjølundveien 2

Postboks 6154 Langnes

9291 Tromsø

+47 77 75 27 00

Kenthelge-BEprofil.jpg

Kent Helge Holst

Adm. dir

+47 480 70 114

kent-helge.holst@consto.no

bottom of page